Den fria leken

Leken är ett sätt att bearbeta sina upplevelser och tränas inför vuxenlivet.Den fria leken är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi jobbar aktivt med att ge barnen bra förutsättningar att utveckla den fria leken, till exempel genom att skapa speciella miljöer. Exempel på sådana miljöer är “kuddis”, “dockis” och “träverkstan”. Dessutom byter vi ofta ut leksaker för att skapa en känsla av nyhet och “nytändning”. Att leken är fri innebär inte att den sker utan översyn och styrning. Det finns alltid personal i bakgrunden som t ex stödjer barn som önskar det i nya, ovana lekar och i konflikthantering.Det är viktigt att barnen lär sig att ta egna initiativ och till och med lär sig att leka utan några speciella hjälpmedel. När barnen kommer ut på gården och sätter igång utan att vi ens har öppnat leklådan, då känner vi att vi har gjort ett bra jobb! Dessutom är den fria leken ett mycket starkt verktyg för att plocka upp teman som vi kan jobba med i verksamheten. Exempel på detta är dinosaurier (till tema), bondgård (till tema) och familjelek (till bakning).Naturligtvis leker vi under ledning också; med spel, teater, rytmik, dans, sagostunder, Trolle och Kurre, temaaktiviteterna, verkstaden, utelekar, mm. Vi tar också tacksamt mot förslag från föräldrarna, som exempelvis den uppskattade dinosaurieserien av aktiviteter eller det otroligt givande årliga konstskapandet under en äkta konstnärs ledning. Kort sagt, vi vill lära barnen att leka aktivt utan avancerade yttre hjälpmedel. De flesta hem är så välutrustade idag med Tv, Playstation, Wii, video och datorer så att mycket tid till i och skapandekraft riskerar förloras om också förskoletid ägnas dessa medier.


Förskolan Kattresan, Zornvägen 43, 168 50 Bromma. Telefon: 08-87 33 20. E-post: info@kattresan.se