Föräldrainflytande

Vi välkomnar dialog och diskussion. Föräldrar är alltid välkomna att ställa frågor och komma med förslag. Det är dock inte säkert att vi kan eller vill tillmötesgå alla önskemål och förslag. Nya idéer kan innebära att något annat måste prioriteras bort och i slutändan är det vi i personalen som bär ansvaret för verksamheten.

Föräldrarna utser varje år två föräldrarepresentanter till föräldrarådet. Dessa skall fungera som en extra kommunikationskanal mellan föräldrar och personal, i de frågor det finns behov av en sådan.

Det finns tre sätt att gå till väga om det finns synpunkter som föräldrarna vill lägga fram till personalen.

  1. För mindre frågor eller synpunkter går det bra att prata med pedagogerna direkt.
  2. Om man vill ha ett enskilt samtal går det bra att boka detta med någon av pedagogerna.
  3. Om man har en mer betydande fråga man vill diskutera går det att boka möte med rektor eller skolchefen. Man kan även kontakta föräldrarådet och lyfta frågor via dom. 
  4. Inom 10 arbetsdagar skall förskolechef ge svar på klagomålet. 
  5. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras

Förskolan Kattresan, Zornvägen 43, 168 50 Bromma. Telefon: 08-87 33 20. E-post: info@kattresan.se