Den viktiga maten

Vi har en kockerska anställd på deltid som planerar och lagar vår mat. 

Hon ägnar vår mat mycket tid och omtanke. Hon bakar allt bröd själva och använder inte halvfabrikat, annat än i undantagsfall. Det kan hända att vi tar till “färdiglagat” när vi har väldigt ont om tid i samband med någon speciell aktivitet. Vi har en ganska fast matsedel eftersom kontinuitet är viktigt för barnen. Dessutom mår de bäst om de är mätta. Det kokas också en hel del efter personlig inspiration.

Matsedelns sammansättning är varierad och allsidig med fisk kött och sopprätter varje vecka. Vi har en ekologisk inriktning, köper endast svenskt kött och är noga med att undvika tillsatser. Här är det svårt att kompromissa som vi ser det. Vi slår vakt om kvaliteten på maten.


Förskolan Kattresan, Zornvägen 43, 168 50 Bromma. Telefon: 08-87 33 20. E-post: info@kattresan.se