Fortbildning av personal

För att ytterliga utveckla oss och verksamheten vidareutbildar vi oss kontinuerligt inom t.ex natur, första hjälpen, massage, empati, genus verkstad, olika konstpedagogiska utbildningar, sång och rytmik, brandutbildning.


Förskolan Kattresan, Zornvägen 43, 168 50 Bromma. Telefon: 08-87 33 20. E-post: info@kattresan.se