Fortbildning av personal

För att ytterliga utveckla oss och verksamheten vidareutbildar vi oss kontinuerligt inom t.ex natur, första hjälpen, massage, empati, genus verkstad, olika konstpedagogiska utbildningar, sång och rytmik.