Rutiner under dagen

För att göra barnen verkligt trygga i verksamheten, vilket i sig är ett av våra mål, är rutiner som håller i alla väder mycket viktiga. De ger barnen framförhållning och tidsperspektiv på dagen. Särskilt för de nya och minsta är rutiner centrala för deras säkerhetskänsla.

En vanlig dag på Kattresan följer följande rutin:

7.30 Frukost för de som önskar
09.00 Morgonsamling
10.00 Mellanmål
10.30 Utgång /Tema
11.30 Fruktstund
12.00 Vila ute i vagnar för dom minsta
13.30 Lunch
14.00 Sagostund
14.30 Fri lek ute eller inne, rytmik eller annan aktivitet vissa dagar
16.30 Fruktstund
Förskolan Kattresan, Zornvägen 43, 168 50 Bromma. Telefon: 08-87 33 20. E-post: info@kattresan.se