Rutiner under dagen

För att göra barnen verkligt trygga i verksamheten, vilket i sig är ett av våra mål, är rutiner som håller i alla väder mycket viktiga. De ger barnen framförhållning och tidsperspektiv på dagen. Särskilt för de nya och minsta är rutiner centrala för deras säkerhetskänsla.

 

En vanlig dag på Kattresan följer följande rutin:

09.00 Morgonsamling.
09.45 Frukost
10.30 Utgång /Tema
11.30 Fruktstund
12.00 Vila ute i vagnar för dom minsta
13.30 Lunch
14.00 Sagostund
14.30 Fri lek ute eller inne, rytmik eller annan aktivitet vissa dagar